vergoeding diëtist 2017

Vergoeding diëtist 2019

Dieetadvies door de diëtist in het basispakket van alle zorgverzekeraars

Ook 2019 zal dieetadvies door de diëtist weer gedeeltelijk vergoed worden door de basisverzekering. Net als in 2018 zal de basisverzekering van alle zorgverzekeraars de eerste drie behandeluren per kalenderjaar vergoeden. In 2019 heb ik een contract met alle zorgverzekeraars, dit betekent dat door alle verzekeraars de eerste drie behandeluren voor 100% worden vergoed.

Eigen risico

Wanneer de verzekerde via zogenoemde ‘ketenzorg’ dieetadvies krijgen hoeven ze geen eigen risico te betalen. Ook voor kinderen tot 18 jaar oud geldt dat dieetadvies van de diëtist niet van het eigen risico af gaat. In alle andere gevallen is het eigen risico wel van toepassing voor dieetadvies van de diëtist.

Verwijsbrief

In de meeste gevallen kunnen verzekerde zonder verwijzing naar de diëtist. Echter zijn hier een paar uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld CZ. Er is dan een verwijzing van een (huis)arts nodig. Raadpleeg je polisvoorwaarden om te kijken of u een verwijsbrief nodig heeft. Twijfelt u nog, neem gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op. U vindt mijn contactgegevens op de contactpagina.

Vergoeding aanvullende verzekering

In de praktijk zal soms blijken dat de eerste drie uur dieetadvies niet voldoende zijn voor het gewenste resultaat. Daarom bieden diverse zorgverzekeraars aanvullende pakketten om meer consulten te dekken. Op de website van de zorgverzekeraar kun je vaak gemakkelijk vinden welke diëtisten zijn gecontracteerd. Op de website van Zorgwijzer.nl kunt u vinden welke aanvullende verzekeringen vergoeding bieden voor dieetadvisering. Of kijk op de website van uw eigen zorgverzekeraar voor meer informatie.